برگزاری آخرین سمینار و آزمون سال ۱۳۹۷

سمینار_و_آزمون

آخرین سمینار و آزمون دان سال ۱۳۹۷در مورخه جمعه دهم اسفند ماه در مجموعه ورزشی کبکانیان برگزار گردید .طی این دوره سنسی محمد بهرامی ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته ایران نسبت به آموزش کاتا و کیهون مبادرت نمودند . همچنین آزمون دان نیز در ساعت مقرر زیر نظر ایشان و سایر اساتید برگزار گردید .در همین راستا به زودی نتیجه آزمون به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.