درباره انجمن شوتوکان کاراته ایران

انجمن شوتوكان كاراته ايران يكی از انجمن‌های سبك شوتوكان كاراته محسوب می‌شود وسبك شوتوكان يكي از چهار رشته اصلی و معتبر كاراته در دنيا می‌باشد.شوتوكان يكی از قديمی‌ترین سبك‌های كاراته ايران است و شروع فعاليت آن در ايران به سال ۱۳۵۱ توسط استاد محمدعلی شريفی در آكادمی كاراته ايران برمی‌گردد.

استاد محمد بهرامی كه يكی از اولين شاگردان استاد محمدعلی شریفی محسوب می‌شود كاراته را در سال ۱۳۵۳ نزد ايشان شروع کـــرد، تمرينات او از سال ۱۳۵۵ زير نظر مربی‌اش و همچنين سن‌سی کی‌گو آبه شكل جدی‌تری به خود گرفت. او پس از حدود  ۴۰سال فعاليت در اين رشته و كسب عناوين مختلف ملی و كشوری با ۱۶ سال تجربه مربی‌گری تيم‌های ملی كويت و امارات متحده عربیدر اوايل سال ۱۳۸۶ به ايران بازگشت. ایشان پس از بازگشت به سمت رئیسکمیته مربیان فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. وی به منظور بسط اطلاعات خود و همچنين انتقال تجاربی كه در اين مدت كسب كرده بود اقدام به تاسيس انجمن شوتوکان ایران  نمود.

انجمن شوتوكان كاراته ايران نماينده رسمی انجمن شوتوكان كاراته ژاپن JSKA می‌باشد. هدف استاد بهرامی از تاسيس اين انجمن بسط تجارب و اطلاعات خود در زمينه مربی‌گری نوين كاراته و توسعه اين رشته می‌باشد چیزی كه می‌توان در مدت كوتاه فعاليت اين انجمن در ايران بخوبی مشاهده كرد. هدف از راه‌اندازی اين سايت  كمك هر چه بيشتر و نیز سرعت بخشیدن در راستای  رسيدن به اين منظور می‌باشد. اميد است كه اين حركت هر چند كوچك كمكی باشد برای توسعه هر چه بيشتر ورزش كاراته و رشته شوتوكان.

استاد بهرامی از ابتدای تاسيس انجمن شوتوكان كاراته ژاپن (JSKA) كه در سال ۱۹۹۹ توسط استاد آبه صورت گرفت ايشان را همراهی كرد و هم‌اكنون نمايند رسمی اين انجمن در كشورهای ايران، كويت و افغانستان است ودر تاريخ ۱۷ فروردين سال ۱۳۹۳ به سمت مدير فني و توسعه كاراته آسيا منصوب شدند. گفتنی است استاد محمد بهرامی در سال ۲۰۱۳ به درجه دانهشت مفتخر شدند.