دومین دوره مسابقات بانوان سبک در استان کرمان

دومین دوره مسابقات سبک شوتوکانjskaبانوان تاریخ ۹۶/۱۲/۴ باحضور باشگاههای سبک شهر کرمان(سورنا-هوانیروز-ولایت-جوان-چندمنظوره-صالحین-حجاب -نورا-شفق)رده کمربند رنگی دررشته کاتا باحضور۹۵نفرشرکت کننده توسط نماینده سبک دراستان کرمان استاد راجی زاده برگزار گردید