قهرمانی سیامک خرسندی در مسابقات کاتا در البرز

جناب آقای سیامک خرسندی قهرمان ارزنده انجمن شوتوکان کاراته ایران JSKA به مربیگری عباس فرخ در مسابقات کاتای کرج شرکت کرده و موفق به کسب مدال طلا شد. انجمن شوتوکان کاراته ایران برای این قهرمان ارزنده استان مرکزی- شهر ساوه آرزوی موفقیت های بیشتر دارد .