قهرمانی پسران انجمن درمسابقات قهرمانی پسران استان تهران

مسابقات قهرمانی پسران استان تهران در تاریخ ۲۱ و ۲۲ تیر در سالن طالقانی برگزار گردید.پسران انجمن شوتوکان کاراته ایران نیز چون همیشه در این مسابقات خوش درخشید
اسامی مدال آوران
۱-محمد رضا احباب مقام اول(طلا)
۲-فرزام حمزه مقام اول(طلا)
۳-امیر بلاشی مقام اول(طلا)
۴-فرزاد لشگری مقام اول(طلا)
۵-عرفان ثقفی مقام اول(طلا)

۶-مهبد صادقی مقام دوم(نقره)
۷-علی صنعتی مقام دوم(نقره)

۸-فراز حمزه مقام سوم(برنز)
۹-مهرزاد صادقی مقام سوم(برنز)