مسابقات کشوری بانوان سال ۹۸ به همراه تیزر

سیزدهمین دوره مسابقات بانوان در دو رشته کاتا انفرادی و کومیته انفرادی در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن دراستان اصفهان، شهر نجف آباد برگزار می گردد . لازم به ذکر است ثبت نام این دوره از مسابقات در سایت abecup.ir صورت می پذیرد