بخشنامه مسابقات کشوری بانوان – آمل

مسابقات_کشوری_بانوان_آمل_1397

مسابقات کشوری انجمن شوتوکان کاراته ایران برای تمام رده های سنی بانوان در تاریخ هشتم و نهم شهریور در شهر آمل برگزار می گردد. بدینوسیله از تمام علاقمندان به شرکت در این مسابقه دعوت می گردد با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۴۹۲۷۳۰ جناب آقای سنسی یوسف قاطع دبیر محترم سبک تماس حاصل فرمایند. در ضمن برای شرکت کنندگان و همراهان محترم امکانات اقامتی در نظر گرفته شده است .