تاریخچه کاراته :

گفته می‌شود کاراته دارای قدمتی پنج هزار ساله است و يکی از استادان اوليه و مبتکران اين فن «بوديد هاراما» می‌باشد که حدود 525 سال قبل از ميلاد مسيح می‌زیسته است. وی که از پيشوايان مذهبی بود، پس از کسب علوم زمان خود، به منظور آموزش تعاليم مذهبی به ديگران، به تنهايی از هند راه افتاد و پس از راهپيمايی چند هزار کيلومتر و با پشت سر گذاشتن موانع طبيعی بسيار، به چين رسيد و در ايالت «هونان» و معبد شائولين اقامت گزيد. تعاليم «بوديد هاراما» شامل تمرينات شديد انضباطی و انجام اعمال پرهيزگاری بود. وی 9 سال در کوه‌ها و غارها به انزوای کامل نشست، 9 سال رياضت همراه با تفکر و برای اين که شاگردان نيز بتوانند در مقابل ساعت‌های طولانی تفکر و انديشه، تاب مقاومت بياورند و نيز با زورگويانی که تعاليم مذهبی و مردان دينی را سد راه خود می‌دیدند به مبارزه و مقابله برخيزند، 18 حرکت تمرينی را ابداع کرد که در حقيقت زيربنای حرکات کاراته امروزی می‌باشد.

از طرفی، هنگامی که حکومت‌های استبدادی در چين، سلسله «کينک» و سلسله «ساتسوما» در اُکیناوا به منظور جلوگيری از ورزيده شدن مخالفان و نيز تحت کنترل درآوردن مردم قانون منع استفاده از شمشير را به مورد اجرا گذاشتند و به جمع‌آوری سلاح‌های رزمی اقدام نمودند، مردم به سوی آموزش هنر مبارزه با دست خالی روی آوردند که همين امر، موجب شکوفايی هر چه بيشتر «کاراته» شد.

در سال 1921 يکی از استادان برجسته کاراته اُکیناوا، به نام «گی‌چین فوناکوشی» توانست با قدرت و ظرافت تمام، کاراته را به ژاپن معرفی نمايد و برخی ديگر از هنرجويان که تحت تعليم بزرگترين استادان اُکیناوا قرار گرفته بودند، تکنيک‌های سنتی را با يکديگر ترکيب نموده و سبک‌های متعددی از کاراته را بوجود آوردند. در حال حاضر کاراته شامل صدها سبک می‌شود که در واقع بازگشت همه آنها به چهار سبک اصلی و مادر مي‌باشد.

سبک‌های كاراته عبارتند از:

 • شوتوکان
  • بنيان‌گذار اين سبک، گیچین فوناکوشی (1957 – 1868) می‌باشد. شوتوکان يعنی خانه‌ی شوتو، مکتب شوتو (لقب فوناکوشی) و کان به معنای خانه می‌باشد. علاوه بر آن شوتوکان متعلق به سيستم «شوری‌ته» در کاراته است.

گیچین فوناکوشی

 • شيتوريو
  • بنيان‌گذار اين سبک «کنوا مابونی» (1952 – 1889) می‌باشد. شيتوريو متشکل از دو سيستم «ناهاته» و «شوری‌ته» در کاراته می‌باشد. شيتو از نام‌های دو استاد بزرگ اُکیناوایی گرفته شده است. به اين شکل که «شی» از نام «آنکو ایتوسو» استاد مسلم سيستم «شوری‌ته» و کلمه تو از «کانریو هیگائونا» بنيان‌گذار و استاد بزرگ سيستم «ناهاته» برگرفته شده است.

کنوا مابونی

 • گوجوريو
  • اين سبک توسط «مياگی چوجون» (1953 – 1888) بنيان نهاده شد. گوجوريو يعنی روش سفت و نرم، که در اُکیناوا شکل گرفت و متعلق به سيستم ناهاته در کاراته می‌باشد.

مياگی چوجون

 • وادوريو
  • بنيان‌گذار سبک، «هیرونوری اُتســوکــا» (1982 – 1892) می‌باشد، وادو ریو يعنی راه صلح يا روش صلح‌جویانه.

هیرونوری اُتســوکــا