اخبــــار

آزمون دان سال ۱۳۹۷
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن می رساند در نظر است یکدوره آزمون دان یک تا پنج برای بانوان و آزمون دان یک تا شش برای آقایان را در تاریخ 1397/12/10 در استان تهران برگزار نماید .علاقمندان می توانند با همراه داشتن معرفینامه ا...
درخشش کاراته کاهای انجمن در مسابقات باکو
پیرو برگزاری مسابقات بین المللی در کشور آذربایجان شهر باکو در تاریخ 1397/10/26 لغایت 1397/11/01 نتایج ذیل حاصل گردیده است.ضمنا سرپرستی تیم اعزامی بعهده سنسی یوسف قاطع بوده است در رشته کاتا 1- امین شفیعی مدال طلا 2- علی...
استاژ فنی کاتا و کمیته نیشابور
استاژفنی استاد بهرامی روزهای ششم وهفتم دی ماه در شهرستان نیشابور برگزار گردید لازم بذکر است روز اول این استاژ سنسی محمد بهرامی ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته ایران به  تدریس کومیته پرداخته و در روز دوم نیز رئوس کاتا را ارائه ...

محصـــــــــولات