حضور سنسی بهرامی در رادیو ورزش

ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته ایران جنای آقای سنسی محمد بهرامی روز جمعه ساعت ۲۲ مورخ چهارم اسفند ماه در برنامه پنجره ای رو به شب رادیو ورزش حضور یافتند و به مسائل روز کاراته اعم از مسابقات لیگ جهانی کاراته وان – تیم ملی – تیم های آنالیز و سخنانی در ارتباط با انجمن شوتوکان کاراته ایران پرداختند .در ذیل امکان استماع این گزارش میسر گردیده است .لازم بذکر است اجرای  این برنامه را آقای شیروانی بعهده داشت