درخشش کاراته کاهای انجمن در مسابقات باکو

پیرو برگزاری مسابقات بین المللی در کشور آذربایجان شهر باکو در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ نتایج ذیل حاصل گردیده است.ضمنا سرپرستی تیم اعزامی بعهده سنسی یوسف قاطع بوده است

در رشته کاتا

۱- امین شفیعی مدال طلا

۲- علی رضا علیزاده مدال برنز

۳-شکیبا فرخ لقا مدال برنز

در رشته کمیته

۱-آناهیتا تکلوی نژاد مدال نقره

۲-دریا سلیمان زاده  مدال نقره

۳-ثنا نگهدار مدال برنز

۴-الهام علیزاده مدال برنز

۵-شکیبا فرخ لقا مدال برنز

۷-مریم همایونی مدال برنز

۸-فاطمه حیدری مدال برنز

۹-امیر وارسته مدال برنز