دومین دوره سمینار بین المللی در کشور دوبی شهر شارجه برگزار شد

دومین دوره سمینار بین المللی در کشور دوبی شهر شارجه با حضور این اساتید برگزار شد .
محمد صادق السلطان عضو سابق کنسول داوری جهانی و اسیایی از کویت
عماد السرسی رئیس داوران مصر و رئیس داوران کشورهای عربی از مصر
محمد بهرامی ریات انجمن شوتوکان کاراته ایران
تاتیانا مدرس جهانی و قهرمان اسبق جهان و اروپا از صربستان
یاسمین حمدی قهرمان جهان از مصر
که این سمینار از تاریخ ۲۸ مارچ تا ۳۱ مارچ مصادف یا ۸تا ۱۱ فروردین به مدت چهار روز برگزار گردید. سنسی محمد بهرامی نیز در این دوره به آموزش های کاتا و کیهون پرداختند