راهیابی رضایتی و پارسایی به اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان

علیرضا رضایتی قهرمان پنج دوره انتخابی تیم ملی کاراته و علی پارسایی قهرمان ارزنده که در انتخابی تیم ملی -اصفهان با توجه به حضور در فینال جدول خود ، نظر سرمربی تیم ملی نوجوانان، جوانان را به خود جلب کرد و به اولین دوره اردو تیم ملی کاراته دعوت شد ند. امید که با دعایی تمام شما عزیزان لباس تیم ملی را برتن کنند و باعث افتخار ورزش فارس گردن