راهیابی رویا اکرمی به اردوی تیم ملی

رویا اکرم در انتخابی تیم ملی خوش درخشید و به اردوی  تیم ملی کاراته بزرگسالان پیوست.بر همین اساس سنسی محمد بهرامی ریاست محترم سبک این موفقیت را به ایشان و مربیان ارجمند تبریک گفته و برای ایشان توفیقات روز  افزون را از خداوند بزرگ مسئلت داشتند