نتایج آزمون ارتقاءدان جمعه هجدهم اسفندماه-بانوان

بدینوسیله نتایج آزمون ارتقاء دان بانوان انجمن شوتوکان کاراته ایران که در تاریخ جمعه ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ در مجموعه ورزشی پردیسان برگزار گردید بشرح ذیل اعلام می گردد .انجمن شوتوکان کاراته ایران برای کلیه شرکت کنندگان آرزوی موافقت های روز افزون را دارد

ردیف نام و نام خانوادگی دان
۱ مرضیه کرد ۴
۲ درنا بیات پور ۴
۳ عظیمه بهارخواه ۴
۴ ساناز فغفوری ۴
۵ سمانه رحمانی ۳
۶ رویا اکری ۳
۷ لیلا خانی ۳
۸ زهرا کریمی ۳
۹ خدیجه گنج زاده ۳
۱۰ مریم شقاقی زرنکش ۳
۱۱ راضیه اسماعیلی ۳
۱۲ سمیه طزری ۳
۱۳ کبری بازوبندی ۳
۱۴ زهرا شاهی ۲
۱۵ مریم ثانی ۲
۱۶ پریسا محمدلو ۲
۱۷ عارفه آزاد ۲
۱۸ معصومه شهبازی ۲
۱۹ ناهید غلامی ۲
۲۰ فریبا زارعین ۲
۲۱ زهرا خردمندان ۲
۲۲ عاطفه مقدم ۲
۲۳ مژگان علی آبادی ۲
۲۴ زهرا طاهریان ۲
۲۵ سارا اکبری ۲
۲۶ زهره خانی ۲
۲۷ ساغر بنایی ۲
۲۸ عفت السادات زرندی ۲
۲۹ طاهره السادات زرندی
۳۰ هانیه سریدی ۲
۳۱ سونیا محمدپور ۱
۳۲ فرزانه قادری ۱
۳۳ کیمیا ترابی ۱
۳۴ شیما براتی ۱
۳۵ الهه پاشازاده ۱
۳۶ فاطمه  مددی ۱
۳۷ فاطمه بحیرایی ۱
۳۸ لیلا ربیع خانی ۱
۳۹ مرضیه سمیعی ۱
۴۰ آیدا عباسی ۱
۴۱ نسرین حکمتی اصل ۱
۴۲ الناز کلهر ۱
۴۳ ریحانه زکی زاده ۱
۴۴ فاطمه السادات زارع زاده ۱
۴۵ آیدا زمانی ۱
۴۶ فاطمه زکی زاده ۱
۴۷ فاطمه نجبیان نجم آبادی ۱
۴۸ حنانه بیدکی ۱
۴۹ پریسا هادی پناه ۱
۵۰ هستی طحانیان ۱
۵۱ سمیرا گرمابی ۱
۵۲ فاطمه حلاجی ۱
۵۳ پرستو خرمی ۱
۵۴ آراده یونسی ۱
۵۵ ساغر امان آبادی ۱
۵۶ سونیا نوروزی ۱
۵۷ ساجده بوژمهرانی ۱
۵۸ سکینه بوژمهرانی ۱
۵۹ مرضیه آبسالان ۱
۶۰ مهلا عسگری ۱
۶۱ هستی گودرزی ۱
۶۲ زهرا عسگری ۱
۶۳ زهرا  ابراهیمی ۱
۶۴ فاطمه طالبی ۱
۶۵ دنیا رفیعی ۱
۶۶ بیتا حسنی ۱
۶۷ حدیث کیوانی ۱
۶۸ صبا اله بخش ۱