نتایج آزمون ارتقاءدان جمعه هجدهم اسفندماه

بدینوسیله نتایج آزمون ارتقاء دان آقایان انجمن شوتوکان کاراته ایران که در تاریخ جمعه ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ در مجموعه ورزشی غدیر تهران برگزار گردید بشرح ذیل اعلام می گردد .انجمن شوتوکان کاراته ایران برای کلیه شرکت کنندگان آرزوی موافقت های روز افزون را دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی دان
۱ بختیار خسروی ۵
۲ سید محمد طلایی ۵
۳ بهروز اولادی ۵
۴ حسن مسقطی اصل ۵
۵ آقای جواد صیادی ۴
۶ ایمان لعلی نیشابور ۴
۷ احسان هویتی ۴
۸ سید علی اصغر زالی ۴
۹ سیامک خرسندی ۴
۱۰ ابوالقاسم سقا ۴
۱۱ مهدی جهانتیع زاده ۴
۱۲ مجید لعل نیشابوری ۴
۱۳ داود چراغ چشم ۴
۱۴ حسن لشکری ۳
۱۵ امیر ارسلان اربابی فرد ۳
۱۶ علی احمد پور ۳
۱۷ سمیع پاک ضمیر ۳
۱۸ مهدی فرخ ۳
۱۹ محمدعلی محمدعلیزاده ۳
۲۰ سید علی اکبر زالی ۳
۲۱ حمید صدیقی ۲
۲۲ امیرکاکاوند ۲
۲۳ امیر محمدرجبی ۲
۲۴ شایان شعبانی ۲
۲۵ اختیار بهنیا ۲
۲۶ محمدامین تقوی نژاد دیلمی ۱